OZAKONJENJE OBJEKATA

legalizacija objekata

Dobili ste Rešenje o rušenju nelegalno izgrađenog objekta? Ne brinite i ozakonite vaše nelegalne objekte bez nervoze i muke, prioritetno i brzo, budite stvarni vlasnik svoje imovine, uvećajte vrednost i steknite pravo na hipotekarni kredit i put u budućnost u nekoliko lakih koraka:

1. Prijava, zahtev za ozakonjenje objekata
2. Terensko merenje i izrada geodetskog elaborata i izveštaja o zatečenom stanju svih objekata
3. Predaja dokumentacije i sprovođenje ozakonjenja

(U „Sl. glasniku RS“, broj 96/2015 od 26. novembra 2015. god. objavljen je dugo očekivani Zakon o ozakonjenju objekata (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu narednog dana odnosno 27. novembra 2015. god. što se pravda javnim interesom u ovoj oblasti koji opravdava donošenje i primenu ovog Zakona po hitnom postupku.
Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata.)