Omeđavanje i obnova granica parcele

omedjavanje

Omeđavanje ili obnova granica katastarske parcele je vaše pravo i zaštita vaše nepokretnosti koja se vrši na jedan jedini ispravan način.

Obnova granice parcele počinje sa prijavom radova Republičkom Geodetskom Zavodu i zahtevom za izdavanje zvaničnih podataka o vašoj katastarskoj parceli.
Nakon preuzimanja i analitičke obrade podataka dogovarmo se o terminu izlaska na teren i omeđavamo vašu katastarsku parcelu savremenim geodetskim metodama.
Vaše granice parcele se kontrolišu i obeležavaju trajnim belegama (drvenim koljem ili betonskim kamenjem).
U slučaju konstatovanog zauzeća (uzurpacije zemljišta) izrađuje se SKICA ZAUZEĆA koja je pravni dokument u slučaju sudskog spora.