OZAKONJENJE OBJEKATA

Pozovite nas već danas za geodetske usluge,
a odgovor na pitanje i tehnički savet su besplatni!

USLUGE

Ozakonjenje objekata

Odnosi se na vaše nelegalno izgrađene objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti i nemaju građevinsku dozvolu.

Situacioni planovi

Situacioni plan je vaš početak svakog projektovanja i prostornog planiranja. Predstavlja prikaz realne situacije na terenu.

omeđavanje parcela

Omeđavanje ili obnova granica katastarske parcele je vaše pravo i zaštita vaše nepokretnosti koja se vrši na jedan jedini ispravan način.

Deoba i utapanje parcela

Deoba i utapanje - parcelacija je formiranje dve ili više novih parcela, odnosno jedne iz više manjih parcela.

o nama geospektar

O NAMA

Geodetski biro Geospektar je osnovan i registrovan u Agenciji za privredne registre 20.02.2017. godine, sa licencom za rad Republičkog geodetskog zavoda br. 952-03-89/2017 i za kratko vreme smo stekli dobru reputaciju i preporuku vernih klijenata i naših saradnika u poslovima geodezije i prostornog planiranja.

Mi smo tim licenciranih geodetskih stručnjaka sa velikim terenskim iskustvom i znanjem, opremljeni sa savremenim instrumentima i kompjuterskim softverima,
spremni da vam izađemo u susret svakom vašem građevinsko-imovinskom problemu u skladu sa važećim propisima.

Žarka Turinskog 26, Zrenjanin

064 33 24 380

Ponedeljak - petak: 08 - 16h